Protecció de dades

Protecció de dades: Als efectes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el client autoritza a Splendor FILMS, SL que les seves dades personals constin en un Fitxer Automatitzat gestionat per Splendor FILMS, SL, únicament a efectes que el client pugui ser el destinatari de les activitats, novetats comercials i publicitat dels productes oferts per Splendor FILMS, SL. En cap cas aquestes dades personals seran cedides a tercers.

IPORTAL Avda. Josep Tarradellas, 13 Entlo 2
08029 Barcelona (SPAIN)
(+34)93 275 84 17
© Splendor Films 2023